Manipulacje stawowe to techniki o dużej prędkości i małej amplitudzie (HVLA – high-velocity low-amplitude, HVT – high-velocity thrust), których celem jest przywrócenie optymalnej ruchomości kompleksu stawowego i obniżenie dolegliwości bólowych. Koncepcja IAM to połączenie modelu technik krótkodźwigniowych (MLMR – minimal-lever mid-range) stosowanych głównie przez osteopatów oraz technik translatorycznych, stosowanych przez ortopedycznych terapeutów manualnych (OMT).

Wiele ośrodków edukacyjnych na świecie promuje jedną wybraną koncepcję, często opisując ją jako najskuteczniejszą, czy najbezpieczniejszą. Kadra IAM nie zgadza się z takim podejściem, uważając je za czysty marketing – efektywność i bezpieczeństwo technik HVLA wymaga znacznie szerszego spojrzenia. Skuteczny terapeuta dobiera i dopasowuje technikę do stanu, specyfiki i potrzeb każdego swojego pacjenta – stąd posługiwanie się pojedynczym „narzędziem” staje się często nieefektywne.

Najciekawszym elementem IAM jest zintegrowanie w jednym programie dwóch uznanych koncepcji manipulacyjnych, które dla wielu osób są przeciwstawne.

Unikalnym atutem IAM jest połączenie w jednym programie dwóch, na pozór sprzecznych metodologii, które zamiast ze sobą rywalizować – fantastycznie się uzupełniają.